Menjadors escolars

Activitats educatives per infants

Menjador escolar

El nostre objectiu primordial és que durant l’estona de dinar sigui un espai saludable per menjar i que sigui un espai agradable i educatiu.

Els monitors procuraran que els infants estiguin a gust durant aquesta estona i tindran una sèrie de material per a utilitzar amb els infants en cas de necessitat. Organitzaran jocs i tallers un dia a la setmana i durant les estones que ells ho creguin necessari.

Volem que les nostres activitats siguin educatives. Es treballaran uns bons hàbits alhora de les entrades, durant les activitats i les sortides d’aquesta.