Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /homepages/11/d507359841/htdocs/Girolleure/wp-content/plugins/fresh-framework/framework/query/posts/items/class.ffPostGetter.php on line 83

Psicomotricitat i moviment

Activitats educatives per infants

Psicomotrocitat, joc i moviment

Les sessions es dividiran: part inicial (explicació de l'activitat), part principal (desenvolupament de l'activitat) i part final (relaxació i tornada a la calma).
El que es pretén en aquesta activitat és educar al nen o nena a través del moviment. L’objectiu principal que ens proposem és conèixer el seu propi cos i les seves possibilitats. En aquesta etapa (3-6 anys) té molta importància el tractament corporal. L’activitat física i mental del nen/a, és una de les fonts principals del seu aprenentatge i desenvolupament.
Aquesta activitat tindrà un caràcter constructiu de manera que el joc, l’acció i l’experiència anirà descobrint propietats i relacions que aporten a la construcció de nous coneixements.

La psicomotricitat la treballarem a partir d' activitats i el joc com activitat pròpia de l’edat.

El joc i el moviment és la iniaciació a qualsevol esport perquè es treballa la coordinació de diferents moviments.

Girolleure - Activitats extraescolars