Contes i titelles

Activitats educatives per infants

Contes i titelles

En aquesta activitat es vol afavorir l’ interès de l’Infant cap als contes i la imaginació, treballar la psicomotricitat fina, l'escenificació, l'expressió oral i el treball col·lectiu. S'utilitzaran diferents tècniques, d'expressió i es treballaran diferents tipus de contes a través de llenguatge oral acompanyat d'altres maneres d'expressar-se. El/la monitora treballarà amb molt de suport visual d'imatges, posant especial èmfasi al gest, la mímica i la motivació dels Infants.
Introduirem el teatre i les titelles. Pretenem fer una representació d’un conte inventat per a ells mateixos. En aquesta activitat també s’utilitzarà la música i la dansa com a eina de desinhibició i per ajudar als moviments.