Art i manetes

Activitats educatives per infants

Art i manetes

Es treballarà per estimular als nens i nenes el desenvolupament del llenguatge visual on permetrà el despertar de la creativitat.
A través d'eines necessàries es buscarà la imaginació a partir de veure i manipular. S'utilitzaran diverses tècniques per a treballar la perspectiva, composició, color… Es potenciarà la visió artística de cada creació i la genialitat de cada idea.