Teatre

Activitats educatives per infants

Teatre

El que busquem en aquesta activitat és que a partir de l'expressió teatral, els infants assimilin a més desenvolupin la seva imaginació, aprenguin a escoltar-se a si mateixos i als altres, augmentar la seva sensibilitat i saber valorar la feina de l'altre, i al mateix temps, que s'atreveixin a assumir el risc i perdin la por a l’escenificació.
L’educador es farà càrrec no només de transmetre’ls les tècniques de la interpretació sinó també les tècniques per construir els escenaris, elaborar els vestuaris i caracteritzacions adequades per a cada un dels personatges de les petites obres que es treballin. D'aquesta manera, el teatre obre als nens les portes a la creació, al conte, a la imaginació, però sobretot a la diversió.