Fútbol

Activitats educatives per infants

Fútbol

En aquesta activitat, l’esport del futbol es concep com una activitat on s’introdueixen pautes i normes que permeten la pràctica d’una activitat física on es fomenta el treball en equip. No només treballem aquest joc amb la finalitat d’aconseguir un domini tècnic i teòric del joc en sinó que pretén habituar l’alumnat a accions cooperatives i no només competitives en la praxi esportiva. Aquesta modalitat esportiva millora les capacitats motores dels infants i desenvolupa la rapidesa i l’agilitat.
L’activitat estarà adaptada l’edat i a la condició física del menor. Enfocament de l'activitat merament educatiu sense pretendre crear un ambient competitiu, creant un clima positiu, de solidaritat i camaraderia.