Activitats extraescolars

Activitats educatives per infants

Ens impliquem en el procés d'aprenentatge


El nostre enfocament per a les activitats i la nostra línia de treball es basarà i donarà molta importància al procés d’aprendre, a les actituds i a la manera com els infants construeixen el seu coneixement. Ells són els que intervindran activament per aprendre amb profunditat i naturalesa, el que les nostres propostes ofereixen.

El treball que volem presentar es vol adequar a les necessitats dels infants. Volem que siguin prou àmplies, diverses i de qualitat perquè tots el alumnes hi puguin participar. Pretenem que siguin significatives, potenciant el treball cooperatiu i facilitant al/la nen/a que se senti protagonista del seu procés d’aprenentatge.